BỘ ĐÀM TRONG TÒA NHÀ – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  BỘ ĐÀM TRONG TÒA NHÀ – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  BỘ ĐÀM TRONG TÒA NHÀ – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  BỘ ĐÀM TRONG TÒA NHÀ – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  A.CẤU HÌNH THIẾT BỊ HỆ THỐNG

  1.Sơ đồ hệ thống bộ đàm liên lạc tòa nhà, công trình xây dựng.

  Giải pháp liên lạc toà nhà và công trình xây dựng

  Sơ đồ hệ thống liên lạc bộ đàm cho tòa nhà

  2.Cấu hình thiết bị hệ thống.

  Cấu hình hệ thống bao gồm trạm lặp tín hiệu thu phát (Repeater) và kỹ thuật truyền dẫn bên trong tòa nhà’

  Lựa chọn dải tần số làm việc.

  Trong nội thành hoặc điều kiện xuyên tầng hay bị che chắn như bên trong tòa nhà và các công trình xây dựng thì Khách hàng nên sử dụng băng tần UHF dải tần số có cường độ bức xạ năng lượng cao nhằm xuyên qua các vật cản.

  Đồng thời giúp việc liên lạc được kết nối đến với nhau ở những vị trí làm việc có mật độ che chắn rất cao đòi hỏi phải liên lạc qua trạm lặp tín hiệu thu phát (Repeater) chuyên dùng được phân phối bởi hệ thống phân chia thông minh đến những vị trí bên trong tòa nhà nhằm kết nối thông tin liên lạc với nhau thật rõ ràng.

  Chia sẻ: